Selasa, 17 Juli 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Osiguruvanjeto e sredstvo za zastita od finansiska zaguba. Toa e forma na upravuvanje so rizici, glavno se koristi za zastita od rizik od kontingent ili neizvesna zaguba. Entitetot koj obezbeduva osiguruvanje e poznat kako osiguritel, osiguritelna kompanija, osiguritelen prevoznik ili osiguruvac. Lice ili subjekt koj kupuva osiguruvanje e poznat kako osigurenik ili kako osigurenik. Transakcijata za osiguruvanje podrazbira osigurenikot da pretpostavuva garantirana i poznata relativno mala zaguba vo forma na isplata na osiguritelot vo zamena za vetuvanjeto na osiguruvacot da mu ja nadomesti na osigurenikot vo slucaj na pokriena zaguba. Gubenjeto moze ili ne moze da bide finansisko, no mora da bide svedeno na finansiski uslovi i obicno vklucuva nesto vo koe osigurenikot ima osiguracki interes utvrden so sopstvenost, poseduvanje ili prethodno postoecki odnos. Osigurenikot dobiva dogovor, narecen polisa za osiguruvanje, vo koj se navedeni uslovite i okolnostite pod koi osiguruvacot ke mu gi nadomesti osigurenicite.

Iznosot na pari sto osigurenikot go naplaka na osigurenikot za pokrienost utvrden vo polisata za osiguruvanje se narekuva premija. Ako osigurenikot dozivee zaguba koja e potencijalno pokriena so osiguritelnata polisa, osigurenikot podnesuva baranje do osiguruvacot za obrabotka so pomos na prilagoduvanje na pobaruvanjata. Osigurenikot moze da rizikuva sopstven rizik so prezemanje na reosiguruvanje, pri sto druga osiguritelna kompanija se soglasuva da nosi del od rizikot, osobeno ako primarniot osiguritel smeta deka rizikot e premnogu golem za da go nosi. Metodite za prenesuvanje ili distribuiranje na rizikot bile praktikuvani od strana na kineski i vavilonski trgovci uste odamna, kako 3 i 2 mileniumi p.n.e., respectively.1 Kineskite trgovci koi patuvale so predavni recni brzini, bi gi redistribuirale svoite proizvodi niz mnogu brodovi za da ja ogranicat zagubata kako rezultat na preteruvanje na eden brod . Vaviloncite razvile sistem koj bil snimen vo poznatiot Kodeks na Hamurabi, v. 1750 p.n.e., i praktikuvani od ranite mediteranski plovecki trgovci. Perihal Perkembangan Asuransi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar